By using this site you consent to the storing of cookies on your device to improve your experience, personalize content, optimize your shopping experience and assist in our marketing efforts. View our cookie policy

Merrithew® Education now in Greece!

In partnership with
FAIS Group

Also, the official Greek distributor of Merrithew Pilates equipment, accessories, DVDs & more

H εκπαίδευση της Merrithew® τώρα στην Ελλάδα!

Σε συνεργασία με τον
Όμιλο Φάις

Τον επίσημο αντιπρόσωπο της Merrithew στην Ελλάδα για εξοπλισμό και αξεσουάρ Pilates

Greece, are you ready for STOTT PILATES® education? Learn the world’s most effective Pilates method-sought after by athletes, sports people, and fitness enthusiasts. Become a STOTT PILATES® Certified Instructor and turn your passion into your profession.

STOTT PILATES® Intensive Reformer Course | Nov 15-25, 2022 (50 hours)

Eίστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τη μέθοδο STOTT PILATES®; Εκπαιδευτείτε στην πιο αποτελεσματική μέθοδο Pilates στον κόσμο- την οποία επιθυμούν αθλητές, επαγγελματικές αθλητικές ομάδες και λάτρεις του fitness σε όλο τον κόσμο. Γίνετε Πιστοποιημένοι STOTT PILATES® Instructor και μετατρέψτε το πάθος σας σε επάγγελμα.

Intensive Reformer Course STOTT PILATES® | 15-25 Νοεμβρίου 2022 (50 ώρες)

The Reformer is the most popular piece of equipment in Pilates. Learn how to use this highly versatile tool to program and instruct personal training and group classes with confidence using hundreds of spring-resistance exercises. This course teaches how to design and instruct Level 1 (Essential and Intermediate) Reformer workouts in personal training and group setting for a range of clients. Learn a variety of modifications and variations to expand programming options.

Course location: Vouliagmenis Avenue 96, Glyfada, South Athens, 16675, Greece

Get STOTT PILATES® education from the pros

Christos Alexiou

Christos Alexiou

Qualifications

STOTT PILATES® Cadillac, Chair & Barrels, Mat & Reformer


Bio

Christos was born in Greece and studied Sport Science and Physical Education at Democritus University of Thrace, Greece. He earned his Bachelor degree in 2004, and after coaching in different sports, he focused and specialized in Pilates. Christos studied at the Corporate Training Center in Toronto where he became fully certified in 2011 and shortly after became an Instructor Trainer for Merrithew® specializing in STOTT PILATES®. He currently teaches at the I Love Exercise Pilates Studio in Geneva, Switzerland.

STOTT PILATES® training method

Is a safe, effective and modern approach to the authentic Pilates method based on the modern principles of scientific exercise and recovery. Our signature STOTT PILATES® education method is unparalleled in the industry for its thoroughness and quality. Enhance your knowledge and expertise and increase your client base with a contemporary Pilates repertoire. You’ll be taught by an experienced Instructor Trainer who can mentor you on your education path. Merrithew Education has often been called the “Ivy League” of Pilates education. It’s a reputation that we are proud of and a philosophy and method you can build a career on.

Το Reformer αποτελεί τον πιο δημοφιλή εξοπλισμό στο Pilates. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξαιρετικά ευέλικτο εξοπλισμό για να προγραμματίζετε και να καθοδηγείτε personal training και ομαδικά μαθήματα με αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες ασκήσεις. Η εκπαίδευση Intensive Reformer Course STOTT PILATES® σας διδάσκει πώς να σχεδιάζετε και να καθοδηγείτε τις προπονήσεις Reformer Επιπέδου 1 (Βασικό και Ενδιάμεσο) σε personal training και ομαδικό περιβάλλον για ένα μεγάλο εύρος ασκούμενων. Επιπλέον, θα εκπαιδευτείτε σε μια ποικιλία ασκησιολογίου για να επεκτείνετε τις επιλογές των μαθημάτων σας.

Τοποθεσία Εκπαίδευσης: Ηρώδου Αττικού 2 στο Χαλάνδρι, Αθηνών, 152 33, Ελλάδα

Αποκτήστε πιστοποημένη εκπαίδευση STOTT PILATES® από τον

Christos Alexiou

Χρήστο Αλεξίου

Πιστοποιήσεις

STOTT PILATES® Cadillac, Chair & Barrels, Mat & Reformer


Βιογραφικό

Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Ελλάδα και σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποφοίτησε το 2004 και αφού διατέλεσε προπονητής σε διάφορα αθλήματα, επικεντρώθηκε και εξειδικεύτηκε στο Pilates. Ο Χρήστος σπούδασε στο Corporate Training Center στο Τορόντο, όπου έλαβε πλήρη πιστοποίηση το 2011 και λίγο αργότερα έγινε Instructor Trainer της Merrithew® με εξειδίκευση στο STOTT PILATES®.

Μέθοδος προπόνησης STOTT PILATES®

Πρόκειται για μία ασφαλή, αποτελεσματική και μοντέρνα προσέγγιση στην αυθεντική μέθοδο Pilates, που βασίζεται στις σύγχρονες αρχές της επιστημονικής άσκησης και αποκατάστασης. Η καινοτόμος εκπαιδευτική μας μέθοδος STOTT PILATES® είναι μοναδική στον κλάδο όσον αφορά την πληρότητα και την ποιότητα. Ενισχύστε τις γνώσεις και την εξειδίκευσή σας και αυξήστε το πελατολόγιό σας με σύγχρονα προγράμματα Pilates. Θα εκπαιδευτείτε από έναν έμπειρο Instructor Trainer που μπορεί να σας καθοδηγήσει στην πορεία της εκπαίδευσής σας. Η εκπαίδευσή της Merrithew συχνά αποκαλείται «Ivy League» της εκπαίδευσης Pilates. Είναι κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους καθώς μέσα από την φιλοσοφία και την μέθοδο της STOTT PILATES®, μπορείτε να χτίσετε την καριέρα σας.

Request info or pre-register

Get more information on the training you’re interested in or to secure your spot in courses and workshops

Φόρμα επικοινωνίας

Αποκτήστε περισσότερες πληροφορίες για την εκπαίδευση που σας ενδιαφέρει ή κάντε κράτηση θέσης για τo επόμενο course.


All fields required unless marked as optional

Training information

Contact information


Merrithew® is the industry leader in mindful movement. Merrithew education and equipment are sought-after by clients across industries the world over, from fitness and wellness to rehab, health care, hospitality and more. For over 30 years, Merrithew has designed and built Pilates equipment for professional and personal use, using only the highest quality materials and finest manufacturing processes. Merrithew’s mind-body education programs have evolved based on the latest research in health and fitness. Merrithew has created results-driven programming for exercisers of all ages, levels and abilities and has trained more than 65,000 partners worldwide, equipping instructors with the knowledge, skills and expertise to make a meaningful difference in their clients’ lives.

Η Merrithew είναι ο ηγέτης του κλάδου στην στο mindful movement. Η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός Merrithew είναι περιζήτητα από πελάτες σε διάφορους κλάδους σε όλο τον κόσμο, από το fitness και το wellness έως την αποκατάσταση, την υγειονομική περίθαλψη, τη φιλοξενία και πολλά άλλα. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Merrithew έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει εξοπλισμό Pilates για επαγγελματική και προσωπική χρήση, χρησιμοποιώντας μόνο υλικά υψηλότερης ποιότητας και τις καλύτερες διαδικασίες κατασκευής. Τα προγράμματα εκπαίδευσης νου-σώματος της Merrithew έχουν εξελιχθεί με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα για την υγεία και το fitness. Η Merrithew έχει δημιουργήσει προγράμματα με γνώμονα τα αποτελέσματα για ασκούμενους όλων των ηλικιών, επιπέδων και ικανοτήτων και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 65.000 συνεργάτες παγκοσμίως, εξοπλίζοντας τους instructors με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία για να κάνουν ουσιαστική διαφορά στη ζωή των πελατών τους.

Student testimonials

David Taylor

I wanted to learn from the best so the choice was obvious. My instructor was trained in the STOTT PILATES method and I wanted to have the same experience

David Taylor
Toronto, Canada
Farber Arielle

The STOTT PILATES method appealed to me most because it’s the foundation of all the other mindful movement modality options of Merrithew instructor training

Arielle Strub-Farber
Toronto, Canada
Buntovskikh Marina

STOTT PILATES is a part of my life; it’s my job and my business—I get so many benefits from it and it’s very important for me to share it

Marina Buntovskikh
Brussels, Belgium
Zickel Kathleen

What separates a Merrithew® Education from other similar instructor training programs is their commitment to excellence in teaching

Kathleen Zickel
Whitehall, US

Είπαν για την εκπαίδευση STOTT PILATES

David Taylor

Ήθελα να μάθω από τους καλύτερους, όποτε η επιλογή ήταν προφανής. Ο γυμναστής μου είχε εκπαιδευτεί στη μέθοδο STOTT PILATES και ήθελα να αποκτήσω την ίδια εμπειρία

David Taylor
Τορόντο, Καναδάς
Farber Arielle

Η μέθοδος STOTT PILATES με γοήτευσε περισσότερο γιατί αποτελεί το θεμέλιο όλων των άλλων επιλογών ενσυνείδητου τρόπου κίνησης της εκπαίδευσης γυμναστών της Merrithew

Arielle Strub-Farber
Τορόντο, Καναδάς
Buntovskikh Marina

Το STOTT PILATES είναι μέρος της ζωής μου, είναι η δουλειά μου, η επιχείρησή μου —αποκομίζω τόσα οφέλη από αυτό και είναι πολύ σημαντικό για μένα να το μοιράζομαι

Marina Buntovskikh
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Zickel Kathleen

Αυτό που ξεχωρίζει την Εκπαίδευση Merrithew® από άλλα παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η δέσμευσή τους στην αριστεία όσον αφορά τη διδασκαλία

Kathleen Zickel
Whitehall, ΗΠΑ